All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions

 

Meldingsbrief
Asbest kunt u met een meldingsbrief van de gemeente afgeven bij de Milieustraat. Voor meer dan 35m2 plaatmateriaal of (losse) pijpen/buizen is een omgevingsvergunning nodig.

De meldingsbrief kunt u digitaal aanvragen via de gemeente Tilburg: http://www.tilburg.nl/inwoners/afval/asbest-verwijderen/

Naar het asbest meldformulier

Let op: Alleen moet deze brief kunt u bij de Milieustraat het goed ingepakte asbest afgeven.

Demonteren en inpakken
Bij het bewerken van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Wij adviseren u:

  • het geheel nat te spuiten 
  • delen zo veel mogelijk intact te laten 
  • persoonlijke bescherming te dragen (mondkapje)

Asbest moet in doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 mm zijn verpakt en goed zijn dichtgeplakt. Op het pakket hoeft geen sticker te zitten.

Omgevingsvergunning
Voor meer dan 35m2 plaatoppervlak asbest (geen asbesthoudende vloerbedekking) of (losse) pijpen/buizen gaat u naar de website Omgevingsloket. U geeft aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen. In verband met uw gezondheid mag u het niet zelf slopen. Hiervoor is een gecertificeerd bedrijf nodig.

Asbest & uw gezondheid
Asbest levert grote risico's op voor uw gezondheid. Er zijn daarom strenge regels voor asbestverwijdering. Asbestvezels kunnen bij inademing in de longen doordringen en buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden, kan tientallen jaren duren. Het gebruik van asbest is sinds 1994 volledig verboden.

 

 

 

 

 

Vastvriezen van afval kunt u tegengaan door uw duobak uit de wind te zetten, op een beschutte plek. Leg verder een krant op de bodem van uw bak en stop restafval zoveel mogelijk in plastic vuilniszakken in uw duobak. Gooi afval dat nat is niet in de bak, dat kan makkelijk vastvriezen. Om te voorkomen dat de klep van de bak vastvriest, kunt u met een stokje of een blokje hout de deksel op een kier laten staan.

Op uw ledigingdag dient u de container vanaf 08:00 uur aan te bieden. Het BAT komt deze leegmaken tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/grofhuisvuil

 Ga naar het fomulier afspraak maken grof huisvuil.

Ja, dat kan. U kunt bij het BAT extra containers huren. Voor informatie over extra containers en prijzen kunt u contact opnemen met ons via T (013) 583 93 81 of e-mail verkoop@bat.nl

In sommige gevallen is dit inderdaad mogelijk. Neem hiervoor contact op met de gemeente Tilburg via het formulier Centraal Meldpunt.

Particulieren, instellingen en bedrijven kunnen bij het BAT afvalcontainers huren voor de volgende afvalstoffen: restafval, papier, glas, metalen, swill en kunststoffen.
Speciaal voor bedrijven verlenen wij diverse diensten met betrekking tot de inzameling van chemische afvalstoffen.

Daarnaast kunnen wij afzetcontainers bij u plaatsen voor: restafval, bouwsloopafval, puin, schone grond, hout, papier, glas, banden, tuinafval, textiel, metalen, kunststoffen en wit-en bruingoed. De volgende afvalstoffen kunnen wij helaas niet accepteren: slachtafval, mestafval, ziekenhuisafval en radioactief afval.

Telefoon T (013) 583 93 81, e-mail verkoop@bat.nl helpt u graag verder.

De containers zijn eigendom van het BAT.
In geval van reparatie of vervanging wegens technische slijtage worden u bij normaal gebruik in de regel geen kosten in rekening gebracht.
Bij vervanging wegens verdwijning wordt per situatie beoordeeld of er aan u kosten in rekening worden gebracht.

U kunt bij vermissing van uw container een nieuwe aanvragen via de gemeente Tilburg. Ga hiervoor naar www.tilburg.nl/containers

 

Stank is meestal het gevolg van ontbinding van organisch afval, groente, fruit, tuinafval (GFT), vlees etc. Vooral bij warm weer gaat organisch afval snel rotten. U kunt stankoverlast voorkomen door uw container bij warm weer vooral niet in de zon te zetten. Ook helpt het regelmatig schoonmaken van uw container tegen stank.

Wanneer u in de zomermaanden op de bodem van het GFT-gedeelte van uw duobak wat krantenpapier legt, voorkomt u dat na lediging achterblijvende afvalresten gaan rotten. Ook kunt u overwegen om het GFT in speciale biologisch afbreekbare GFT-zakken in de duobak te deponeren. Deze zijn op diverse adressen te koop. Zorgt u er dan wel voor dat het GFT dan geen verdere vervuiling bevat.

Vervuild GFT wordt immers afgekeurd en moet dan als duur restafval worden behandeld.

Het BAT levert rolcontainers voor restafval, glas, swill, folie, gft, hout en (vertrouwelijk) papier. Daarnaast levert het BAT afzetcontainers en perscontainers voor diverse afvalstromen. Bel voor informatie: T (013) 583 9381.

Via www.tilburg.nl/gladheid kunt u alle informatie vinden over dit onderwerp.

 

 

Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u meer informatie vinden over afvalscheiding in Tilburg.

Vragen 
Vragen of opmerkingen kunt u kwijt bij het Centraal Meldpunt van de gemeente Tilburg.

Klachten
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Natuurlijk hebben wij diverse maatregelen genomen om klachten te voorkomen. Zeker waar sprake is van veel mensenwerk, kan er gemakkelijk iets misgaan. Daarom doen we er alles aan om klachten zo goed mogelijk op te lossen en u in het vervolg nog beter van dienst te zijn.

Is uw container niet geledigd? Bel dan naar uw eigen gemeente. Voor de gemeente Tilburg kunt u telefonisch terecht (14 013) of digitaal via het formulier Centraal Meldpunt.

Formulier klacht particulieren
Een klacht indienen
 
Het is altijd mogelijk om schriftelijk te reageren. Indien u een bezwaar in wenst te dienen, kunt u dit richten aan: Gemeente Tilburg, t.a.v. het afdelingshoofd Brabants Afval Team, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Particulieren en bedrijven kunnen sommige afvalstromen gratis aanbieden op de milieustraat. Voor de overige afvalstromen moet men betalen.

Voor meer (prijs)informatie kunt u contact met ons opnemen via T (013) 583 93 81.

Het kan zijn, dat u het afval in uw container te hard heeft aangedrukt. Het afval komt zo vast te zitten, waardoor wij deze niet meer geheel kunnen ledigen. Wij adviseren u om het afval niet samen te persen.

Snoeiafval of grote stukken plastic kunnen het ledigen van uw container bemoeilijken, wanneer dit niet voldoende is verkleind. Indien u dit afval eerst in stukken knipt van maximaal 30 centimeter lengte, kan het probleemloos in de duobak.

Ook kan het zijn dat het afval door de vorst vast blijft zitten, waardoor wij uw container niet geheel leeg krijgen. Wij adviseren u dan om uw container op een vorstvrije plaats te bewaren en deze bij de volgende inzamelronde weer aan te bieden.

Als u een container wilt huren kunt u dat doen via deze site (contact) of neem contact met ons op via: T (013) 583 93 81 of e-mail verkoop@bat.nl.

De container kan binnen enkele werkdagen bij u worden afgeleverd.

Dit hangt af van uw wensen; 1 keer in de maand, 1 keer in de week of nog vaker. Maar u kunt ook een container op afroep laten leegmaken, dus wanneer het u uitkomt. Natuurlijk kunt u altijd een extra lediging aanvragen, mocht u een keer meer afval hebben.

U kunt uw chemisch afval kwijt bij de milieustraat, of u kunt het door ons op laten halen.

Maak een afspraak via: T (013) 583 93 81

Het BAT kan u adviseren op het gebied van de afvalverwerking. U kunt bij ons verschillende containers huren. Bovendien kunnen we achteraf het terrein reinigen.

Het werkgebied van het BAT strekt zich uit van Baarle-Nassau tot Waalwijk en van Gilze-Rijen tot de Mierden. Ook buiten dit gebied zijn er diverse mogelijkheden. Het BAT is onderdeel van Midwaste, een landelijk actief samenwerkingsverband van bedrijven in afvalverwerking en reiniging.

Deze dienstverlening voert het BAT niet zelf uit. Wij verwijzen u hiervoor naar een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf.

De milieustraat aan de Caledoniastraat heeft een speciaal gedeelte waar bedrijven met de meeste afvalsoorten terecht kunnen. Denk hierbij aan restafval, hout, groenafval, metalen, papier, grond, puin, grind, bouw en sloop afval, dakleer, gips, gasbeton etcetera.

Onze adviseur komt graag bij u langs om alle mogelijkheden te bespreken.

Bel voor een afspraak T (013) 583 93 81

Het BAT kan eenmalig of op contract uw ongedierte controleren en bestrijden. Onze specialisten kunnen u hierover ook adviseren. 

Bel voor een afspraak T (013) 583 93 81

Ja. Het BAT beschikt over veegwagens en onkruidborstels. Voor overige werkzaamheden werken wij samen met verschillende professionele partners.

Bel voor mogelijkheden T (013) 583 93 81

U kunt te allen tijde uw contract aanpassen. Als u een andere container of aangepaste ledigingfrequentie wenst, belt u naar T (013) 583 93 81. BAT stuurt u het nieuwe contract toe.

Bedrijven
Wij streven naar voortdurende verbetering van onze dienstverlening. U kunt met uw melding terecht bij het BAT, via T (013) 583 93 81 of e-mail naar verkoop@bat.nl.

Inwoners van Tilburg
Inwoners van de gemeente Tilburg kunnen hun vraag of klacht melden bij het Centraal Meldpunt van de gemeente Tilburg.
Dit kan via het telefoonnummer 14 013 of via www.tilburg.nl.

Schade door slijtage door normaal gebruik valt onder de service van het BAT. Bij vernieling of vermissing van een container worden de kosten in rekening gebracht. Een container valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

Op de bedrijfsmatige milieustraat kunt u uw afval storten. BAT kan ook los afval op komen halen of tijdelijk een afzetcontainer bij uw bedrijf plaatsen. Bel voor de mogelijkheden T (013) 583 93 81

De prijs hangt af van de grootte van de container, de ledigingfrequentie en het soort afval. Bel voor de huidige prijzen
T (013) 583 9381 of stuur een e-mail naar verkoop@bat.nl.

Hoe kan ik een container bestellen? Kijk op bat.nl, bel T (013) 583 9381 of mail naar verkoop@bat.nl.

Het Brabants Afval Team verhuurt rolcontainers met een inhoudsmaat varierend van 140 tot 2500 liter. De inhoud van onze afzetcontainers is minimaal 6 m3, maximaal 40 m3. Kijk voor de precieze afmetingen per container hier.

Wij hebben specialisten in huis op het gebied van graffitibestrijding. Voor een eenmalige opdracht of een contract op afroep bel T (013) 583 93 81 of mail verkoop@bat.nl.

Het BAT wil graag samenwerken met de omliggende gemeenten. We kunnen elkaar versterken op het gebied van afvalinzameling, maar ook plaagdierenbestrijding, uitwisselen van kennis over afvalinzameling of afvalverwerking. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen ons per mail of telefonisch 013-5839381.