Gemeenten

FAQs - Gemeenten

Het BAT wil graag samenwerken met de omliggende gemeenten. We kunnen elkaar versterken op het gebied van afvalinzameling, maar ook plaagdierenbestrijding, uitwisselen van kennis over afvalinzameling of afvalverwerking. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen ons per mail of telefonisch 013-5839381.