De kracht van de coƶperatie

Midwaste is een cooperatieve vereniging van dertien regionale afval-en reinigingsbedrijven. Sinds de oprichting in 2001 geven we onze leden gezamenlijke slagkracht om in de markt te opereren. Samen bepalen we de strategie, maken we plannen en voeren deze uit. zo staan we sterker, minimaliseren we risico's en dezel we kennis. Zonder winstoogmerk, met maximaal resultaat voor onze leden.

Samen met onze leden streven we naar de meest duurzame be-en verwerking van onze grondstoffen. Hierbij maken we optimaal gebruik van de slagkracht waarover we beschikken dankzij onze gezamenlijke volumes.

De voordelen voor onze leden:

  • Risicospreiding
  • Schaalvoordeel
  • Logistieke optimalisatie
  • Waarborging van een continue afzet met de hoogst mogelijke opbrengst

Ons doel: bijdragen aan de circulaire economie

Afval omzetten naar grondstof en terugbrengen in de keten; dat is onze kerntaak. Samen brengen we de circulaire economie tot stand.